Opsynsbetingelser

Opsynsbetingelser ved leje

 • Den person som er ansvarlige for at føre tilsyn med aktiviteterne skal være min. 18 år og ædruelig. Hvis opsynspersonen er yngre end 18 år skal der forligge  en sammentykkeerklæring.
 • I den udleverede taske er der en gul vest, som  opsynspersonen skal have på.
 • Det  gule kort i tasken bruges til at give advarsler ved enten for vild adfærd eller ukorrekt adfærd i forlystelsen. (2 advarsler udløser et rødt kort).
 • Det røde kort bruges til at forvise en person helt fra aktiviteten.
 • Fløjten kan bruges, hvis det ikke er muligt at komme i kontakt med den person, man skal tiltale.
 • Der må ikke:
  kravles, hænges eller hoppes på aktivitetens kanter.
  Bæres fodtøj eller medbringes skarpe genstande i forlystelserne.
  Medbringes slik, mad og drikkevarer i aktiviteten.
 • Alle i aktiviteten skal tage hensyn til hinanden.
 • Der må ikke hoppes på faldepuden foran den oppustelige aktivitet.
 • En rutsjebane skal bruges til at rutsje på og ikke hoppes i.
 • Det er vigtigt, at det oplyste antal brugere overholdes. Antallet angives enten ved udlejningsstarten eller står oplyst på aktiviteten.
 • Tjek jævnligt at aktiviteten fortsat er korrekt forankret.